Het Parool

Huurders Loods 6 boos op De Key: ‘dit is struikroverij’

Huurders van verzamelgebouw Loods 6 op het KNSM-eiland zijn boos op De Key. De corporatie doet volgens hen een greep in de kas en wil het geld van Loods 6 gebruiken voor woningbouw elders in de stad. ‘Dit is struikroverij.’

Michiel Couzy 16 mei 2020

Ooit fungeerde Loods 6 als de aankomst- en vertrekhal van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, maar inmiddels herbergt dit gebouw aan de oever van het IJ een bont gezelschap van creatieve bedrijven. In de plint zitten een galerie, interieurwinkels, kunstuitleen en in de verdiepingen daarboven hebben kunstenaars en ontwerpers een plek gevonden.

Grote woorden
Het verzamelgebouw staat centraal in een conflict tussen huurders en De Key. Volgens de huurders doet de corporatie een greep in de kas, terwijl De Key niet eens eigenaar is van het gebouw. “De Key heeft een tunnel gegraven onder de geldkluis en gebruikt die om het goud weg te halen,” zegt Sjoerd van Oevelen namens de huurders. Frank van der Hoek, die de huurders juridisch bijstaat: “Dit is struikroverij.”

Grote woorden, vindt De Key. De corporatie wil het ‘slapend’ vermogen van het verzamelgebouw inzetten om het gebouw te onderhouden, maar ook de creatieve sector in de stad een impuls te geven en dat sluit aan op het ideële doel van Loods 6.

In de jaren tachtig namen kunstenaars hun intrek in Loods 6, dat leegstond en met sloop werd bedreigd. Het pand was van de gemeente en die heeft de erfpacht en opstal uitgegeven aan de hiervoor in het leven geroepen stichting Loods 6. De kunstenaars konden blijven en het pand ging deel uitmaken van de nieuwe wijk die hier ontstond.

Alleenheerser
De huurders hadden geld nodig voor een verbouwing en klopten aan bij De Key, omdat banken moeilijk deden. In ruil voor deze lening van ongeveer 5,5 miljoen euro, eiste De Key de enige zetel op in het bestuur van de stichting.

De corporatie is sindsdien alleenheerser, maar geen eigenaar van het pand. Toch ging De Key Loods 6 gebruiken, bijvoorbeeld als onderpand voor een lening van 12 miljoen euro voor de verwerving van het Lloyd Hotel, even verderop aan het IJ. “Bij de zoektocht naar zekerheden voor de ontwikkeling

van het Lloyd Hotel kwam men logischerwijze bij Stichting Loods 6 uit,” zegt een woordvoerder van De Key. De stichting, waarvan De Key het bestuur vormt, maakte geen bezwaar.

Onrechtmatig
Die stichting gaat nu een stap verder en wil de statuten dusdanig aanpassen dat het vermogen en de opbrengst uit de exploitatie naar De Key gaan. In de nieuwe statuten staat letterlijk dat stichting Loods 6 voortaan als doel heeft het gebouw te exploiteren, maar ook om De Key financieel te ondersteunen. In een andere bepaling staat dat de stichting hierbij is gehouden om het huidige vermogen en het toekomstige jaarlijkse exploitatieresultaat, maar ook de eventuele opbrengst bij verkoop van het gebouw, ‘aan te wenden voor – financiële ondersteuning van De Key.’

“Onrechtmatig,” concludeert jurist Frank van der Hoek namens de huurders. “De Key verandert de statuten en maakt zich dan snel uit de voeten om miljoenen te kunnen cashen.”

De Key benadrukt dat het geld wordt gebruikt voor starterswoningen elders in de stad. “We hebben de ontwikkeling van Loods 6 mogelijk gemaakt, maar we moeten ons volgens de wet richten op sociale woningbouw,” zegt de woordvoerder. “Dat Loods 6 straks een nieuwe generatie kunstenaars een plek kan geven in Amsterdam maakt de cirkel rond.”

De huurders hopen weer in gesprek te komen met De Key. Het overleg is afgebroken, na mislukte pogingen tot bemiddeling.

%d bloggers liken dit: