Nieuws

Zitting vervalt

Update : de zitting van vrijdag 16 december vervalt. De reden:
Partijen zijn in overleg over het bereiken van een minnelijke regeling en hebben daarom de rechtbank Amsterdam verzocht om aanhouding van de procedure.

lees de laatste nieuwsbrief

Benefietveiling Loods 6 Community

Kom naar de speciale benefietveiling. Op 3 december organiseren we in de Bagagehal een benefietveiling van alle makers in Loods 6. De opbrengsten dragen bij aan de proceskosten.

Van 28 november t/m 4 december heeft Stichting Kunstwerk Loods 6 de Bagagehal ter beschikking gesteld. In die week organiseert een groep huurders een benefietveiling en expositie. Alle huurders in Loods 6 kunnen hiervoor een culturele en financiële bijdrage leveren aan het behoud van Loods 6 voor de kunst en cultuursector en het versterken van onze community.

Voor de veiling hebben bedrijven, winkels en makers in Loods 6 producten, kunstwerken of diensten gedoneerd die per opbod geveild worden. De expositie van het te veilen werk vindt plaats op 1 en 2 december, van 13 tot 20 uur in de Bagagehal Loods 6. Op zaterdag 3 december vanaf 15 uur is de benefietveiling en aansluitend een feestelijke borrel.

Verzoekschrift en zitting

In opdracht van Loods 6 Community hebben de advocaten van Houthoff een verzoekschrift voor ontslag van De Key als bestuurder van Stichting Loods 6 geschreven. Het verzoekschrift is 25 juli 2022 ingediend.

Ben je betrokken bij onze zaak? Kom naar deze bijzondere zitting! Meld je aan via: info@bvl6.org o.v.v. ‘aanmelding publieke tribune’. Indien een grote groep betrokkenen op de publieke tribune verschijnt, dan geven we samen een positief signaal af dat er veel maatschappelijk draagvlak is voor deze zaak. Bij veel aanmeldingen wordt er voor ons een grotere zaal gereserveerd. Meld je daarom voor 1 december aan. De zitting vindt op 16 december van 13.00 tot 15.00 uur in de rechtbank aan de Parnassusweg 280 te Amsterdam plaats (Zaaknummer C/13/720680/HA RK 22/224).

Rechtbank Amsterdam met het beeld  Love or generosity (2020) van kunstenares Nicole Eisenman, het vijf meter hoge figuur heeft in de rechterhand een aantal attributen: een uil (staande voor wijsheid), een pijl (staande voor volharding en focus), een eikel (staande voor bescherming tegen het kwaad).

Van intrekking dagvaarding tot indiening verzoekschrift


Op 3 januari 2022 heeft De Key hun dagvaarding ingetrokken. Na intrekking heeft Loods 6 Community een aantal keer met De Key gecorrespondeerd onder andere met het verzoek een mediationtraject te starten in een poging gezamenlijk overleg te voeren over de toekomst van Loods 6.

De Key is niet inhoudelijk op onze verzoeken ingegaan. Op de ALV in april wordt unaniem door de aanwezige leden gestemd voor het starten van een procedure.

Er is grote zorg over een mogelijk statutenwijziging van Stichting Loods 6 die De Key zou kunnen doorvoeren zonder medeweten van de belanghebbenden.

Het concept verzoekschrift heeft Houthoff vóór de indiening bij de rechter aan de advocaat van De Key ter inzage toegestuurd om inzending te voorkomen. De Key leek aanvankelijk met onze eisen in te stemmen, maar accepteerde vervolgens niet de daarvoor nodige inzage van de conceptstatuten.

Makers in Loods 6

Hieronder videoportretten van drie makers in Loods 6: Abels & Partners Architecten – een architectenbureau met een focus op maatschappelijke projecten, Studio Pansa – een klei en keramiekwerkplaats, Van Noor – stoffeerder van design meubelen. De portretten zijn gemaakt door buurtbewoner Dirk Jan Cock i.s.m. Loods 6 Community.

Abels & Partners Architecten
Studio Pansa
van Noor

De Key trekt dagvaarding in

Nadat de Community in april 2021 de dagvaarding van De Key in ontvangst heeft genomen hebben zij alle middelen ingezet om Houthoff advocaten een ijzersterke conclusie van antwoord te laten schrijven en in te dienen.

Er staat veel op het spel en met instemming van alle leden wilden we er alles aan doen om te voorkomen dat De Key een statutenwijziging doorvoert die het mogelijk maakt het vermogen van Stichting Loods 6 in te zetten voor eigen doelen. De zitting stond gepland op 4 januari 2022, maar een dag daarvoor trekt De Key de dagvaarding in, met als reden “geen behoefte meer te hebben aan rechtspraak”.

Een tijdlijn op film

Een film gemaakt over de ontstaansgeschiedenis van bedrijfsverzamelgebouw voor de creatieve sector Loods 6.

Robin Noorda, kunstenaar in Loods 6 en tevens bestuurslid van Loods 6 Community, heeft een film gemaakt over de ontstaansgeschiedenis van bedrijfsverzamelgebouw voor de creatieve sector Loods 6. Deze geeft een verhelderende kijk op de situatie en uitleg over de haken en ogen van de huidige bestuursconstructie en de plannen die De Key heeft aangegeven voornemens te zijn met Stichting Loods 6.

Zie de film

> naar nieuwsoverzicht

%d bloggers liken dit: