Welkom!

De Belangenvereniging Loods 6 Community zet zich in voor het ontwikkelen van een toekomstbestendige visie voor het creatief-cultureel bolwerk Loods 6.

De community bestaat uit huurders van Loods 6, buurtbewoners, vrienden en donateurs die Loods 6 een warm hart toedragen.

Missie

Over Loods 6

Loods 6 is een onafhankelijke en subsidieloze bedrijvengemeenschap van kunstenaars, ontwerpers en aan cultuur en creativiteit gelieerde bedrijven, horeca, winkeliers en stichtingen, allen met maatschappelijke relevantie en/of een culturele functie en status, op het KNSM-eiland in Amsterdam.

Nadat de voormalige Koninklijke Nederlandse Stoomboot-Maatschappij (KNSM) het pand buiten gebruik had gesteld hebben kunstenaars, buurtbewoners, architecten en stedenbouwkundigen vanaf eind jaren 80 zich ingezet om Loods 6 te behouden en er een unieke bestemming aan gegeven.

De missie van Loods 6 Community is om de waarde van Loods 6 te behouden voor de toekomst en om een hedendaags concept voor Loods 6 te ontwikkelen met nieuwe publieke, culturele en maatschappelijke functies.

Onze doelen

  • Het faciliteren van initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en creatief ondernemen.
  • Het behouden van een gedifferentieerd en gematigd huurbeleid en het creëren en waarborgen van de rechtspositie van alle huurders in het gebouw Loods 6.
  • Het ontplooien van activiteiten op het gebied van kunst en design.
  • Het verduurzamen van het gebouw en het bijdragen aan een positieve impact op de buurt.
  • Het in gezamenlijk overleg met huurders en buurtbewoners bevorderen van de leefbaarheid, culturele diversiteit en het welzijn in de directe omgeving.

Om deze ambities te realiseren hebben we zoveel mogelijk steun nodig. Onderschrijf je onze missie? Word dan lid, vriend of donateur.

Sluit je aan!

Met de onmisbare steun van leden, vrienden en donateurs kan Loods 6 Community werken aan een visie voor de toekomst van Loods 6.

Kijk hieronder welk lidmaatschap bij je past en vul het inschrijfformulier in om je lidmaatschap aan te vragen of een donatie te doen. Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met de gegevens die je verleent.

Wil je je ook actief inzetten voor de community? Heb je weinig tijd maar wil je wel een gepaste bijdrage leveren? Heb je verder ideeën? Laat het ons weten!

Word Lid!

Kunstenaars, ontwerpers, ondernemers en winkeliers die een ruimte huren in Loods 6 kunnen lid worden van Loods 6 Community. Als lid wordt je uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergaderingen en heb je stemrecht bij alle beslissingen die door Loods 6 Community worden genomen. De contributie kost slechts € 10 per jaar.

Word Vriend!

Vrienden zijn liefhebbers van cultuur die Loods 6 een warm hart toedragen. Als vriend van Loods 6 Community wordt je uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergaderingen en mag je deelnemen aan alle activiteiten die door de community worden ontplooid. Per jaar bedraagt de contributie ‘€ 6 voor Loods 6’.

Word Donateur!

Donateurs steunen Loods 6 Community door een eenmalige donatie of door jaarlijks een zelf te bepalen bedrag te doneren. Als donateur wordt je uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergaderingen en mag je deelnemen aan alle activiteiten die door de community worden ontplooid. In het inschrijfformulier kun je de hoogte van je donatie zelf bepalen.

Geef een lidmaatschap cadeau!

Je kunt ons ook steunen door een Vriend Lidmaatschap aan iemand cadeau te doen. Elke afzonderlijke gift helpt ons! Per jaar bedraagt de contributie ‘€ 6 voor Loods 6’.

Als je je aanmeldt ontvang je ook je onze nieuwsbrief.
Wij versturen onregelmatig nieuwsbrieven, alleen bij nieuwe ontwikkelingen en events welke van belang zijn voor onze leden.

Twijfel je nog om je aan die sluiten, maar wil je wel op de hoogte blijven? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Nieuws

Zitting vervalt

Update : de zitting van vrijdag 16 december vervalt. De reden:
Partijen zijn in overleg over het bereiken van een minnelijke regeling en hebben daarom de rechtbank Amsterdam verzocht om aanhouding van de procedure.

lees de laatste nieuwsbrief

Benefietveiling Loods 6 Community

Kom naar de speciale benefietveiling. Op 3 december organiseren we in de Bagagehal een benefietveiling van alle makers in Loods 6. De opbrengsten dragen bij aan de proceskosten.

Van 28 november t/m 4 december heeft Stichting Kunstwerk Loods 6 de Bagagehal ter beschikking gesteld. In die week organiseert een groep huurders een benefietveiling en expositie. Alle huurders in Loods 6 kunnen hiervoor een culturele en financiële bijdrage leveren aan het behoud van Loods 6 voor de kunst en cultuursector en het versterken van onze community.

Voor de veiling hebben bedrijven, winkels en makers in Loods 6 producten, kunstwerken of diensten gedoneerd die per opbod geveild worden. De expositie van het te veilen werk vindt plaats op 1 en 2 december, van 13 tot 20 uur in de Bagagehal Loods 6. Op zaterdag 3 december vanaf 15 uur is de benefietveiling en aansluitend een feestelijke borrel.

Verzoekschrift en zitting

In opdracht van Loods 6 Community hebben de advocaten van Houthoff een verzoekschrift voor ontslag van De Key als bestuurder van Stichting Loods 6 geschreven. Het verzoekschrift is 25 juli 2022 ingediend.

Ben je betrokken bij onze zaak? Kom naar deze bijzondere zitting! Meld je aan via: info@bvl6.org o.v.v. ‘aanmelding publieke tribune’. Indien een grote groep betrokkenen op de publieke tribune verschijnt, dan geven we samen een positief signaal af dat er veel maatschappelijk draagvlak is voor deze zaak. Bij veel aanmeldingen wordt er voor ons een grotere zaal gereserveerd. Meld je daarom voor 1 december aan. De zitting vindt op 16 december van 13.00 tot 15.00 uur in de rechtbank aan de Parnassusweg 280 te Amsterdam plaats (Zaaknummer C/13/720680/HA RK 22/224).

Rechtbank Amsterdam met het beeld  Love or generosity (2020) van kunstenares Nicole Eisenman, het vijf meter hoge figuur heeft in de rechterhand een aantal attributen: een uil (staande voor wijsheid), een pijl (staande voor volharding en focus), een eikel (staande voor bescherming tegen het kwaad).

Van intrekking dagvaarding tot indiening verzoekschrift


Op 3 januari 2022 heeft De Key hun dagvaarding ingetrokken. Na intrekking heeft Loods 6 Community een aantal keer met De Key gecorrespondeerd onder andere met het verzoek een mediationtraject te starten in een poging gezamenlijk overleg te voeren over de toekomst van Loods 6.

De Key is niet inhoudelijk op onze verzoeken ingegaan. Op de ALV in april wordt unaniem door de aanwezige leden gestemd voor het starten van een procedure.

Er is grote zorg over een mogelijk statutenwijziging van Stichting Loods 6 die De Key zou kunnen doorvoeren zonder medeweten van de belanghebbenden.

Het concept verzoekschrift heeft Houthoff vóór de indiening bij de rechter aan de advocaat van De Key ter inzage toegestuurd om inzending te voorkomen. De Key leek aanvankelijk met onze eisen in te stemmen, maar accepteerde vervolgens niet de daarvoor nodige inzage van de conceptstatuten.

Makers in Loods 6

Hieronder videoportretten van drie makers in Loods 6: Abels & Partners Architecten – een architectenbureau met een focus op maatschappelijke projecten, Studio Pansa – een klei en keramiekwerkplaats, Van Noor – stoffeerder van design meubelen. De portretten zijn gemaakt door buurtbewoner Dirk Jan Cock i.s.m. Loods 6 Community.

Abels & Partners Architecten
Studio Pansa
van Noor

De Key trekt dagvaarding in

Nadat de Community in april 2021 de dagvaarding van De Key in ontvangst heeft genomen hebben zij alle middelen ingezet om Houthoff advocaten een ijzersterke conclusie van antwoord te laten schrijven en in te dienen.

Er staat veel op het spel en met instemming van alle leden wilden we er alles aan doen om te voorkomen dat De Key een statutenwijziging doorvoert die het mogelijk maakt het vermogen van Stichting Loods 6 in te zetten voor eigen doelen. De zitting stond gepland op 4 januari 2022, maar een dag daarvoor trekt De Key de dagvaarding in, met als reden “geen behoefte meer te hebben aan rechtspraak”.

Een tijdlijn op film

Een film gemaakt over de ontstaansgeschiedenis van bedrijfsverzamelgebouw voor de creatieve sector Loods 6.

Robin Noorda, kunstenaar in Loods 6 en tevens bestuurslid van Loods 6 Community, heeft een film gemaakt over de ontstaansgeschiedenis van bedrijfsverzamelgebouw voor de creatieve sector Loods 6. Deze geeft een verhelderende kijk op de situatie en uitleg over de haken en ogen van de huidige bestuursconstructie en de plannen die De Key heeft aangegeven voornemens te zijn met Stichting Loods 6.

Zie de film

> naar nieuwsoverzicht