Welkom!

De Belangenvereniging Loods 6 zet zich in voor het ontwikkelen van een toekomstbestendige visie voor het creatief-cultureel bolwerk Loods 6.

De vereniging bestaat uit huurders van Loods 6, buurtbewoners, vrienden en donateurs die Loods 6 een warm hart toedragen.

Missie

Over Loods 6

Loods 6 is een onafhankelijke en subsidieloze bedrijvengemeenschap van kunstenaars, ontwerpers en aan cultuur en creativiteit gelieerde bedrijven, horeca, winkeliers en stichtingen, allen met maatschappelijke relevantie en/of een culturele functie en status, op het KNSM-eiland in Amsterdam.

Nadat de voormalige Koninklijke Nederlandse Stoomboot-Maatschappij (KNSM) het pand buiten gebruik had gesteld hebben kunstenaars, buurtbewoners, architecten en stedenbouwkundigen vanaf eind jaren 80 zich ingezet om Loods 6 te behouden en er een unieke bestemming aan gegeven.

De missie van de Belangenvereniging Loods 6 is om de waarde van Loods 6 te behouden voor de toekomst en om een hedendaags concept voor Loods 6 te ontwikkelen met nieuwe publieke, culturele en maatschappelijke functies.

Onze doelen

  • Het faciliteren van initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en creatief ondernemen.
  • Het behouden van een gedifferentieerd en gematigd huurbeleid en het creëren en waarborgen van de rechtspositie van alle huurders in het gebouw Loods 6.
  • Het ontplooien van activiteiten op het gebied van kunst en design.
  • Het verduurzamen van het gebouw en het bijdragen aan een positieve impact op de buurt.
  • Het in gezamenlijk overleg met huurders en buurtbewoners bevorderen van de leefbaarheid, culturele diversiteit en het welzijn in de directe omgeving.

Om deze ambities te realiseren hebben we zoveel mogelijk steun nodig. Onderschrijf je onze missie? Word dan lid, vriend of donateur.

Steun ons!

Met de onmisbare steun van leden, vrienden en donateurs kan de Belangenvereniging Loods 6 werken aan een visie voor de toekomst van Loods 6.

Kijk hieronder welk lidmaatschap bij je past en vul het inschrijfformulier in om je lidmaatschap aan te vragen of een donatie te doen. Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met de gegevens die je verleent.

Wil je je ook actief inzetten voor de vereniging?
Heb je weinig tijd maar wil je wel een gepaste bijdrage leveren?
Heb je verder ideeën? 
Laat het ons weten!

Word Lid!

Kunstenaars, ontwerpers, ondernemers en winkeliers die een ruimte huren in Loods 6 kunnen lid worden van de Belangenvereniging Loods 6. Als lid wordt je uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergaderingen en heb je stemrecht bij alle beslissingen die door BVL6 worden genomen. De contributie kost slechts € 10 per jaar.

Word Vriend!

Vrienden zijn liefhebbers van cultuur die Loods 6 een warm hart toedragen. Als vriend van de Belangenvereniging Loods 6 wordt je uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergaderingen en mag je deelnemen aan alle activiteiten die door BVL6 worden ontplooid. Per jaar bedraagt de contributie ‘€ 6 voor Loods 6’.

Word Donateur!

Donateurs steunen de Belangenvereniging Loods 6 door een eenmalige donatie of door jaarlijks een zelf te bepalen bedrag te doneren. Als donateur wordt je uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergaderingen en mag je deelnemen aan alle activiteiten die door BVL6 worden ontplooid. In het inschrijfformulier kun je de hoogte van je donatie zelf bepalen.

Geef een lidmaatschap cadeau!

Je kunt ons ook steunen door een Vriend Lidmaatschap aan iemand cadeau te doen. Elke afzonderlijke gift helpt ons! Per jaar bedraagt de contributie ‘€ 6 voor Loods 6’.

Nieuws

KUNST OP KOERS

100 JAAR LOODS 6 Er is veel kunst te zien en te beleven tijdens de Open Ateliers in Loods 6. Maar er is ook veel te vertellen over het roemruchte verleden van 100 jaar Loods 6. Zal de gedagvaarde Loods 6 Community zich uit de storm weten te koersen? TOEN Loods 6 werd in 1921 …

4e Algemene Ledenvergadering

Na een tumultueus jaar wordt de vierde algemene ledenvergadering van Belangenvereniging Loods 6 (BVL6) wederom online georganiseerd, op 27 mei 2021. Tussentijds zijn de leden globaal op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven en uiteraard het contact met de bestuursleden. De belangenvereniging staat inmiddels bekend als Loods 6 Community en heeft een eigen campagne-website. In het …

3e Algemene Ledenvergadering

De derde Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Loods 6 (BVL6) vindt plaats op 6 april 2020, online omdat wegens de coronamaatregelen geen grote groepen meer samen kunnen komen. In de vergadering wordt het voorgaande jaar geëvalueerd. Een jaar waarin veel overleg is geweest met De Key als bestuurder van Stichting Loods 6 en Stichting Kunstwerk …