Missie

Over Loods 6

Loods 6 is een onafhankelijke en subsidieloze bedrijvengemeenschap van kunstenaars, ontwerpers en aan cultuur en creativiteit gelieerde bedrijven, horeca, winkeliers en stichtingen, allen met maatschappelijke relevantie en/of een culturele functie en status, op het KNSM-eiland in Amsterdam.

Nadat de voormalige Koninklijke Nederlandse Stoomboot-Maatschappij (KNSM) het pand buiten gebruik had gesteld hebben kunstenaars, buurtbewoners, architecten en stedenbouwkundigen vanaf eind jaren 80 zich ingezet om Loods 6 te behouden en er een unieke bestemming aan gegeven.

De missie van Loods 6 Community is om de waarde van Loods 6 te behouden voor de toekomst en om een hedendaags concept voor Loods 6 te ontwikkelen met nieuwe publieke, culturele en maatschappelijke functies.

Onze doelen

  • Het faciliteren van initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en creatief ondernemen.
  • Het behouden van een gedifferentieerd en gematigd huurbeleid en het creëren en waarborgen van de rechtspositie van alle huurders in het gebouw Loods 6.
  • Het ontplooien van activiteiten op het gebied van kunst en design.
  • Het verduurzamen van het gebouw en het bijdragen aan een positieve impact op de buurt.
  • Het in gezamenlijk overleg met huurders en buurtbewoners bevorderen van de leefbaarheid, culturele diversiteit en het welzijn in de directe omgeving.

Om deze ambities te realiseren hebben we zoveel mogelijk steun nodig. Onderschrijf je onze missie? Word dan lid, vriend of donateur.

%d bloggers liken dit: