3e Algemene Ledenvergadering

De derde Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Loods 6 (BVL6) vindt plaats op 6 april 2020, online omdat wegens de coronamaatregelen geen grote groepen meer samen kunnen komen. In de vergadering wordt het voorgaande jaar geëvalueerd. Een jaar waarin veel overleg is geweest met De Key als bestuurder van Stichting Loods 6 en Stichting Kunstwerk Loods 6. Het overleg is stroef verlopen. In de ogen van het bestuur van de belangenvereniging omdat De Key te weinig oog heeft voor de belangen van de gebruikers van het gebouw, voor het culturele profiel van Loods 6 en voor verduurzaming van het gebouw, en teveel is gericht op huurmaximalisatie en het mogelijk maken in de toekomst geld uit Stichting Loods 6 uit te keren aan hun eigen stichting middels een statutenwijziging. De Key daarentegen vindt dat de belangenvereniging lastig is en besluit op 20 februari 2020, samen met Kunstwerk, om zonder de belangenvereniging het overleg voort te zetten en een definitief plan uit te werken.

Op de ingelaste ledenvergadering van BVL6 op15 maart 2020 wordt besloten dit niet af te wachten. Het bestuur van de belangenvereniging heeft daarop een, samen met haar jurist opgestelde brief naar beide stichtingen gestuurd. De inhoud geeft, nu we niet meer aan tafel kunnen meepraten, een opsomming van de bezwaren en inzichten weer over de voorgenomen plannen en statutenwijziging van De Key. Om onze slagkracht en output te vergroten wordt op de vergadering tevens het voorstel neergelegd werkgroepjes op te richten, onder andere op het gebied van cultuur en communicatie, waar de leden zich bij aan kunnen sluiten.

%d bloggers liken dit: