Campagne Loods 6 Community

In februari 2020 geeft Stichting De Key te kennen het overleg over de toekomst van Loods 6 zonder Loods 6 Community voort te zetten en samen met Stichting Kunstwerk Loods 6 een definitief plan uit te werken. Op de ingelaste ledenvergadering van Loods 6 Community op 15 maart 2020 wordt besloten dit niet af te wachten.

Het bestuur van Loods 6 Community heeft daarop een, samen met haar jurist opgestelde brief naar beide stichtingen gestuurd. De inhoud geeft, nu we niet meer aan tafel kunnen meepraten, een opsomming van de bezwaren en inzichten weer over de voorgenomen plannen en statutenwijziging van De Key.

Om onze slagkracht te vergroten start de community tevens een campagne, met een campagnewebsite en een petitie.

In het voorgaande jaar is veel overleg geweest met De Key als bestuurder van Stichting Loods 6 en Stichting Kunstwerk Loods 6. Het overleg is stroef verlopen. In de ogen van het bestuur van Loods 6 Community omdat De Key te weinig oog heeft voor de belangen van de gebruikers van het gebouw, voor het culturele profiel van Loods 6 en voor verduurzaming van het gebouw, en teveel is gericht op huurmaximalisatie en het mogelijk maken in de toekomst geld uit Stichting Loods 6 uit te keren aan hun eigen stichting middels een statutenwijziging. De Key daarentegen vindt de community lastig. Het is spijtig dat de vele uren overleg niet hebben geleid tot een toekomstvisie voor Loods 6 waar alle partijen achter kunnen staan.

%d bloggers liken dit: