4e Algemene Ledenvergadering

Na een tumultueus jaar wordt de vierde algemene ledenvergadering van Loods 6 Community wederom online georganiseerd, op 27 mei 2021. Tussentijds zijn de leden globaal op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven en uiteraard het contact met de bestuursleden.

In het voorgaande jaar is er veel media aandacht geweest voor onze zaak. Het bestuur van de Community heeft een juridisch advies laten schrijven door Marleen van Uchelen van Houthoff, gespecialiseerd in stichtingenrecht. Er zijn eveneens diverse pogingen ondernomen om weer in gesprek te geraken met beide stichtingen, onder andere met de intentie juridische kennis uit te wisselen over de juistheid van plannen over de toekomst van Loods 6. Het contact met Stichting Kunstwerk Loods 6 is vruchtbaar, hun nieuwe voorzitter Jan Benschop is ook aanwezig op de vergadering om zichzelf voor te stellen en vragen van de leden te beantwoorden. Het contact met De Key/Stichting Loods 6 verloopt minder constructief, met als dieptepunt een bespreking op het hoofdkantoor van De Key waarin zij aangeeft niet inhoudelijk te willen reageren op het juridische advies van Houthoff maar Loods 6 Community gaat dagvaarden. Die dagvaarding nemen we de volgende dag, 23 april 2021, in ontvangst.

Het is betreurenswaardig dat alle inzet van de Community in de afgelopen 3 jaar om een alternatief plan uit te werken waarbij de belangen van alle partijen, van de huidige en toekomstige huurders behartigd worden en het culturele profiel van het gebouw voor de stad langdurig gegarandeerd wordt, niet heeft geleid tot een vergelijk met De Key. Met de gang naar de rechter wordt Loods 6 Community, die bestaat uit vrijwilligers, bovendien opgezadeld met de proceskosten. De urgentie is echter groot en in de 40-jarige geschiedenis van Loods 6 een ‘defining moment’.

%d bloggers liken dit: