KUNST OP KOERS

100 JAAR LOODS 6

Er is veel kunst te zien en te beleven tijdens de Open Ateliers in Loods 6. Maar er is ook veel te vertellen over het roemruchte verleden van 100 jaar Loods 6. Zal de gedagvaarde Loods 6 Community zich uit de storm weten te koersen?

TOEN

Loods 6 werd in 1921 in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij gebouwd als goederenoverslag en later aangepast tot passagiersterminal. In 1979 werd het 24.000m2 grote gebouw verkocht aan de gemeente, die het verhuurde aan kunstenaars. Verenigd in een kunstenaarsstichting verkregen zij de erfpacht. Loods 6 werd een verzamelgebouw van ateliers, winkels en creatieve ondernemers. Woningcorporatie De Key verstrekte een lening. Als garantstelling hiervoor eiste De Key het enkelvoudige bestuur op. Hiermee verloren de huurders de zeggenschap over hun stichting en daarmee ook de zeggenschap over het pand en het groeiende vermogen. Door een gelijktijdige naamsverandering en oprichting van een nieuwe stichting met de oude naam, veranderde er voor de huurders ogenschijnlijk niets. De implicaties werden pas jaren later duidelijk. Bestuurder De Key was in het begin begaan met het lot van Loods 6, maar na verloop van tijd werd Loods 6 geconsolideerd en begonnen ze zich steeds meer als eigenaar te gedragen. Op een gegeven moment werd het zelfs als onderpand ingezet voor een vastgoed transactie van De Key.

NU

Monument Loods 6 functioneert alweer zo’n 40 jaar als een succesvol en zelfstandig bolwerk binnen de culturele backbone van Amsterdam. Toen de lening met rente volledig was afgelost, bleek dat De Key het gebouw wilde verkopen. Dit overigens terwijl ze erkennen geen eigenaar te zijn. Ze zijn slechts bestuurder van de stichting met de erfpacht. De huurders richtten daarom de belangenvereniging Loods 6 Community op. Behalve het voorkomen van de verkoop wil de Community dat het opgespaarde vermogen van vele miljoenen uit stichting Loods 6 ten goede komt aan de oorspronkelijke statutaire doelstelling: Loods 6 en de culturele sector van Amsterdam. Loods 6 staat in de jaarrekening 2020 van De Key te boek voor 43 miljoen en het vermogen wordt geraamd op 15 miljoen. De Key lijkt voornemens om dat vermogen, ondanks het uitkeringsverbod, met een statutenwijziging in te zetten voor haar eigen doel: woningbouw. Woningbouw is op zich natuurlijk prima, maar niet met de kas van een ander.

KOERS

De Loods 6 Community is onlangs door De Key gedagvaard … Langs die weg meent De Key het statutair te kunnen regelen. De rechter doet medio 2022 uitspraak. Met uw steun kunnen we winnen. Help de Community en doneer voor de proceskosten. Dan kunnen we weer koersen op kunst.

%d bloggers liken dit: